Kilka słów o naszej organizacji:

Dom świadczy mieszkankom usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienia, odzież, obuwie, utrzymanie czystości, udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, umożliwia udział w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkanek, zapewnia warunki do rozwoju i samorządności, umożliwia zaspokojenie potrzeb religijnych, kulturalnych, umożliwia nawiązywanie i stymulowanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.