Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia, ochrona i promocja zdrowia; kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży a także edukacja w tych dziedzinach a w szczególności: 1 ). Popularyzacja wszechstronnego rozwoju człowieka we wszystkich jego formach i dziedzinach. 2 ). Propagowanie prawidłowego żywienia, zdrowej naturalnej żywności i suplementacji diety poprzez jej popularyzację i edukację, 3 ). Podejmowanie wszelkich działań na rzecz szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej, 4 ). Współpraca i wymiana doświadczeń z zagranicznymi instytucjami o podobnym charakterze, 5 ). Prowadzenie działalności charytatywnej, 6 ). Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 7 \). Promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.