Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 . Udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym, porzuconym, krzywdzonym, niechcianym, chorym zwierzętom. 2 . Propagowanie oraz rozwijanie inicjatyw sprzyjających skutecznej ochronie zwierząt. 3 . Propagowanie oraz rozwijanie inicjatyw sprzyjających humanitarnemu traktowaniu zwierząt. 4 . Współpraca i wspieranie organizacji lub osób fizycznych podejmujących działania mające na celu pomoc zwierzętom.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.