Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna polegająca na: - działaniu na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro-zwierzęcej, pro- zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt; - niesieniu pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach i w hotelach, domach tymczasowych, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów); - wszelkich działaniach w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji; jak również wcielanie w życie programu identyfikacji zwierząt; - zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami; - propagowanie ekologii, zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.