Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Powiatu Chrzanowskiego w sferze użyteczności publicznej w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym między innymi zarządzania obiektami sportowymi. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotem działalności Spółki jest: 68.20 .Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 93.11 .Z Działalność obiektów sportowych, 93.13 .Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 93.19 .Z Pozostała działalność związana ze sportem.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.