Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie, stosownie do potrzeb, wielokierunkowych działań na rzecz profilaktyki i leczenia chorób onkologicznych, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego niezależnie od wieku, profilaktyki gerontologicznej oraz działań na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych, w tym także upowszechnianie w społeczeństwie szeroko rozumianej pedagogiki społecznej.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.