Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu, polegających na: a. pomocy medycznej, psychologicznej i duchowej chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz ich rodzinom ( za ich zgodą ) b. zjednoczeniu ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznej pomocy i opieki, o której mowa w punkcie a. c. propagowaniu opieki hospicyjnej oraz udziale w promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.