Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej jak również mieszkańców z terenu działalności Klubu, szczególnie Gdyni, 2 ) dążenie do osiągania najwyższego poziomu we współzawodnictwie sportowym, godne reprezentowanie środowiska, regionu i miasta Gdyni, w szczególności w dyscyplinie sportowej boks, 3 ) organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej, 4 ) integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.