Kilka słów o naszej organizacji:

- Pomoc finansowa i rzeczowa doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych, - Pomoc finansowa i rzeczowa byłym doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych, - Podnoszenie wiedzy ekonomicznej i prawnej społeczeństwa szczególnie poprzez kształtowanie wiedzy o podatkach oraz o obowiązujacych systemach podatkowych polskich, innych państw członków Unii Europejskiej oraz państw , w których znajdują się największe skupiska polonijne, - Działalność naukowa, naukowo-techniczna,oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz kultu religijnego.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.