Kilka słów o naszej organizacji:

- Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków Stowarzyszenia w oparciu o bazę obiektów sportowo rekreacyjnych oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu, - Organizowanie zajęć sportowych dla członków klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, - Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, - Organizowanie uczniom wszystkich grup sportowych różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, - Organizowanie uczniom wypoczynku zimowego i letniego, - Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych, - Promocja wśród młodzieży zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, - Kształtowanie pozytywnych cech charakterów i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.