Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 2 . Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci i młodzieży 3 . Propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia 4 .Tworzenie odpowiedniej warunków do uprawiania piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży 5 . Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.