Kilka słów o naszej organizacji:

Celem nadrzędnym fundacji jest ochrona zdrowia społeczeństwa oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie zwłaszcza osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie, bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, osób z mniejszymi szansami społecznymi.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000390278
  • e-mail: fmetam@o2.pl
  • Telefon: 433330010
  • Adres: FELIKSÓW 19, 99-200 FELIKSÓW
Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.