Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania fundacji Pomóc Więcej jest organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych , których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości . Nadrzędnym celem fundacji jest ochrona godności i integralności każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji , przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec niego.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.