Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

POMOC - Domy dla Dzieci Fundacji Rodzinny Gdańsk

Fundacja Rodzinny Gdańsk prowadzi sześć Domów dla Dzieci, w których to łącznie zamieszkuje 84 podopiecznych, pochodzących z terenów wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego. Tworząc Dom marzymy o ciepłym i bezpiecznym miejscu, a każdego dnia staramy się te marzenia urzeczywistniać. Pomoc płynąca z 1% przeznaczana jest na wypoczynek naszych dzieci. Uważamy, że ważne jest byś wspierał lokalnie :)

Nasza strona www: www.rodzinnygdansk.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Prowadzenie działań na rzecz rodziny.
2. Tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie.
3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
4. Przeciwdziałanie , wykluczeniu społecznemu.
5. Pomoc społeczna.
6. Ekonomia społeczna.
7. Nauka , edukacja, oświata, opieka i wychowanie.
8. Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia.
9. Podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.