Kilka słów o naszej organizacji:

Celami działania Stowarzyszenia są: 1 . Propagowanie aktywnego trybu życia poprzez sport, rekreację i rehabilitację ruchową. 2 . Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży. 3 . Organizacja zawodów oraz imprez turystycznych. 4 . Udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.. 5 . Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i wykluczonych. 6 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. 7 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 8 . Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych. 9 . Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 10 . Wydawanie publikacji. 11 . Rozbudzenie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją własnego miasta, regionu, Polski i Europy.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.