Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 ) Przeciwdziałanie bezrobociu, 2 ) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, 3 ) Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4 ) Wspieranie inicjatyw wspierających rozwój rynku pracy, 5 ) Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przedsiębiorczości, 6 ) Działanie na rzecz wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.