Kilka słów o naszej organizacji:

Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, Rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w dziedzinie onkologii, Podnoszenie poziomu oświaty zdrowotnej i popularyzacja zagadnień związanych z chorobami nowotworowymi, Współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zwalczaniu raka.

Dane naszego OPP: