Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań Publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z szczególnym uwzględnieniem edukacji, leczenia i terapii dzieci i młodzieży chorych, niepełnosprawnych lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.