Kilka słów o naszej organizacji:

Udzielanie pomocy społecznej znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i wymagającym wsparcia członkom rodzin funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak również byłym funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Urzędu Ochrony Państwa posiadającym ustalone prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz członkom ich rodzin w zakresie: 1 \) leczenia lub rehabilitacji; 2 ) rozwiązywania problemów wynikających ze zdarzeń losowych; 3 \) rozwoju edukacyjnego dzieci.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.