Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków-uczniów w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sypatyków klubu. 2 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań statutowych klubu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.