Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie sportów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa. Propagowanie tradycji oraz dobrej praktyki morskiej i wodniackiej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy Kosakowo. Propagowanie ochrony środowiska w tym zasad bezpiecznego i ekologicznego korzystania z zasobów Zatoki Puckiej. Aktywizowanie środowisk lokalnych, w szczególności z gmin położonych nad Zatoką Pucką w zakresie sportów wodnych, turystyki wodnej i rekreacji. Propagowanie historii regionu, tradycji kaszubskich i związanych z tym obrzędów morskich i rybackich. Propagowanie wychowania patriotycznego. Integracja nowych i starych mieszkańców gminy Kosakowo. Propagowanie wychowania morskiego i wodniackiego wśród osób niepełnosprawnych. Propagowanie wychowania morskiego i wodniackiego wśród dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.