Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji: a) wychowanie swoich członków do dojrzałego chrześcijaństwa i do uczestnictwa w misji Kościoła katolickiego we współczesnym świecie. Zaangażowanie jej członków we wszystkie dziedziny życia społecznego i kulturalnego; b) działanie na rzecz realizacji i popularyzacji Katolickiej Nauki Społecznej; c) działanie na rzecz rozwoju działalności charytatywno-opiekuńczej; d) walka z ubóstwem, bezrobociem i patologiami społecznymi; e) promowanie wolontariatu i postaw prospołecznych; f) promocja higieny, zdrowia i zdrowego trybu życia; g) podejmowanie działań na rzecz wychowania i edukacji; h) popularyzacja sportu i wypoczynku wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób w podeszłym wieku; i) podejmowanie działań na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.