Kilka słów o naszej organizacji:

1 . działanie na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem; 2 . działanie na rzecz rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem; 3 . uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem i ich rodzin; 4 .propagowanie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu oraz problemów z nimi związanych w społeczeństwie; 5 . zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem 6 . działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmem. 7 . działanie na rzecz upowszechniania sportu, kultury fizycznej, a także turystyki wśród osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem oraz ich rodzin; 8 . działanie na rzecz upowszechniania kultury, rozwijania działalności artystycznej oraz edukacji osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.