Kilka słów o naszej organizacji:

1 . krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie działalności klubu, 2 . popularyzacja piłki nożnej i piłki siatkowej jako sportu pozwalającego na wszechstronny rozwój, 3 . rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych swych członków w szczególności z zakresu piłki nożnej i piłki siatkowej, 4 . promowanie Żar i powiatu żarskiego w Polsce, 5 . kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu, 6 . w oparciu o przepisy PZPN i PZPS realizacja celów tych związków

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.