Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) ochrona i promocja zdrowia, w szczególności: a) otoczenie wszelką możliwą opieką domową chorych, znajdujących się w terminalnej fazie choroby nowotworowej i chorych przewlekle,– oraz ich rodzin, b) pomoc rodzinie w okresie choroby oraz żałoby, c) działania wspierające osób po przebytej chorobie nowotworowej, d\) powstanie Hospicjum stacjonarnego. 2 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 3 ) działalność charytatywna 4 ) działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej, 5 ) prowadzenie działalności informacyjno- szkoleniowej, 6 \) realizowanie programów profilaktycznych i zdrowotnych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.