Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną .Tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka.Prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Dane naszego OPP: