Kilka słów o naszej organizacji:

1 . działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, postrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela, 2 . aktywizacja osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym w życiu społecznym 3 . pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi, a także ich rodzinom, opiekunom oraz pracujących z nimi specjalistom, 4 . propagowanie w społeczeństwie poszanowania praw osób niepełnosprawnych, 5 . aktywizacja fizyczna i ruchowa osób niepełnosprawnych 6 . rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin 7 . aktywizacja kulturalna i społeczna opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.