Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzin, a w szczególności prowadzenie działań z zakresu: • ochrony i poprawy zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, • terapii i rehabilitacji, • edukacji, - podnoszenia sprawności fizycznej, • turystyki i rekreacji, - rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy, - uspołeczniania, • podnoszenia kwalifikacji zawodowych, • usamodzielniania, • poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i zawodowej, - adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, - przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem; 2 ) wspieranie instytucji zajmujących się kształceniem, wychowywaniem i opieką nad osobami z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.