Kilka słów o naszej organizacji:

-pomoc materialna i pozamaterialna na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów - ochrona i promocja zdrowia psychicznego - poprzez współpracę z psychiatryczną służbą zdrowia w kierunku rozwoju form pośrednich lecznictwa psychiatrycznego oraz działalność informacyjno-edukacyjną dla osób, rodzin i całego społeczeństwa na temat chorób i zaburzeń psychicznych, ich leczenia i zapobiegania - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgodnie z powiedzeniem „W zdrowym ciele – zdrowy duch” - przeciwdziałanie stygmatyzacji, nierówności i dyskryminacji, jakiej doświadczają osoby chorujące psychicznie i ich rodziny - popieranie rozwoju różnorodnych form działalności ochrony zdrowia w zakresie lecznictwa chorób psychicznych; - promocja i organizacja wolontariatu; - promocja twórczości osób z zaburzeniami psychicznymi

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.