Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie przedszkola 2 . Prowadzenie szkoły 3 .Wspieranie i organizowanie działalności kulturalno oświatowej oraz sportowej 4 .Wspieranie i inicjowanie rożnych form wypoczynku dzieci

Dane naszego OPP: