Kilka słów o naszej organizacji:

pomoc materialna, finansowa i rzeczowa wiejskim placówek oświatowo kulturalnym, obiektom kultu religijnego,organizacjom krzewienia kultury fizycznej, a także potrzebującym mieszkańcom wsi z terenu Polski

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000323035
  • www: www.gspr.org.pl
  • e-mail: gspr@wp.pl
  • Telefon: 166427245
  • Adres: GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA 531, 37-203 GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA