Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

POMOC ZWIERZĘTOM

Nasza strona www: www.przytulpsa.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

- Ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt - Wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt - Wspieranie placówek i osób fizycznych świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym - Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt - Udzielanie pomocy zwierzętom krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym - Propagowanie idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.