Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i psychologii , w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, naukowym, charytatywnym.

Dane naszego OPP: