Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Rozpowszechnianie tańca sportowego oraz innych form tanecznych wśród dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dorosłych z powiatu iławskiego. 2 .Rozwijanie umiejętności tanecznych oraz zdolności słuchowych i ruchowych dzieci, młodzieży i dorosłych. 3 .Stwarzanie warunków sprzyjających osiąganiu przez zawodników jak najlepszego wyniku sportowego oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości młodego pokolenia poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.