Kilka słów o naszej organizacji:

a. krzewienie kultury fizycznej, b. rozwój sportów narodowych, c. wspieranie reprezentacji Polski w powyższym zakresie, d. wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych oraz ochrony sportowego dziedzictwa kulturowego, e. budowanie obiektów sportowych \(stadiony, boiska, korty, itp.\), budynków i budowli towarzyszących (hotele, restauracje, itp.) oraz późniejsze zarządzanie tymi obiektami. f. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej, g. wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu, kultury i sztuki, h. wspieranie, rozwój i promocja sportu i szeroko pojętej kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, i. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym, j. promocja klubów i organizacji sportowych, k. promocja młodych zawodników, l. promocja dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie,

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.