Kilka słów o naszej organizacji:

1 . szeroko pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym oraz zwierzętom przebywającym w łódzkim schronisku dla zwierząt. 2 . szerzenie edukacji humanitarnej we współpracy ze szkołami wszystkich stopni, przedszkolami ,lecznicami weterynaryjnymi. 3 . pomoc charytatywna osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta poprzez zakup karmy,finansowanie leczenia i operacji chirurgicznych tych zwierząt a także czipowanie. 4 . ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi organami państwowymi. 5 . Propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w schroniskach.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.