Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, 2 ) wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, 3 ) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz obszarów zależnych od rybactwa, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.