Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest pomoc kotom w tym: 1 . działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie prozwierzęcych akcji edukacyjnych, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt; 2 . niesienie pomocy kotom skrzywdzonym i porzuconym poprzez udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie kotom nowych opiekunów\); 3 . wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu kastracji; 4 . zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami; 5 . leczenie skrzywdzonych i porzuconych kotów.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.