Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Kozietuły i okolic 2 . Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności

Dane naszego OPP: