Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania. 2 . Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt jako dobra Narodowego. 3 . Ścisła współpraca z organami samorządowymi w celu utworzenia na terenie miasta Głogowa schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz pogotowia dla zwierząt czynnego cała dobę. 4 . Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z Samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.