Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi z zaburzeniami psychicznymi i przewlekle chorych do ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom - opiekunom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.