Kilka słów o naszej organizacji:

Główny cel statutowy,to:Aktywny udziału w akcjach i programach, społeczno- gospodarczych nakierowanych na zwalczanie negatywnych zjawisk bezrobocia, bezdomności i biedy poprzez; a.Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewnienia schronienia, tworzenie bazy domów samotnych matek, domów socjalnych, noclegowni i jadłodajni dla potrzebujących ubogich, bezdomnych bezrobotnych, osób niepełnosprawnych i inwalidów, młodzieży i dzieci, uzależnionych, opuszczających zakłady wychowawcze, opiekuńcze, karne.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.