Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności statutowej Fundacji jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje oraz jednostki organizacyjne.

Dane naszego OPP: