Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Ochrona i promocja zdrowia 2 . Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą. 3 . Pomoc społeczna w tym pomoc na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 4 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 5 . Działania na rzecz integracji europejskich oraz rozwijania międzynarodowej współpracy i kontaktów w zakresie ochrony zdrowia. 6 . Organizacja i prowadzenie działalności w zakresie programów profilaktycznych. 7 . Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.