Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celach: a) prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w szczególności profilaktyki chorób nowotworowych krwi, b\) propagowania idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego, c) wspierania postaw obywatelskich, w szczególności w zakresie dawstwa szpiku, d) zapewnienie obywatelom równego dostępu do informacji, w szczególności dotyczących profilaktyki i diagnozowania chorób nowotworowych, e) wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.