Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych. Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności fizycznej i intelektualnej. Wspierania działań edukacyjnych, kulturalnych, rehabilitacyjnych, ekologicznych na rzecz osób starszych, dążenie do podniesienia poziomu życia osób starszych, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej, stwarzanie warunków do dobrego i godnego starzenia się, zapobieganie marginalizacji osób starszych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.