Kilka słów o naszej organizacji:

Statutowe cele działalności Fundacji to: 1 . wspomaganie rodzin w wypełnianiu ich misji rodzicielskiej oraz wykonywaniu wynikających z tej misji zadań. 2 . wspieranie rodzin doświadczających trudnych sytuacji życiowych: ubóstwa, niepełnosprawności, nieporadności i niewydolności opiekuńczej i wychowawczej, przemocy, choroby terminalnej, psychicznej, wielodzietności, trudności szkolnych dzieci i młodzieży. 3 . podejmowanie działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie. 4 . wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. 5 . wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego, adopcji oraz pracy z rodzinami, których dzieci zostały umieszczone poza rodziną biologiczną.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.