Kilka słów o naszej organizacji:

Cele działania Stowarzyszenia obejmują: 1 ) działalność na rzecz mieszkańców, 2 ) pomoc społeczną, 3 ) działalność charytatywną, 4 ) naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 5 ) ochronę zdrowia i promocję zdrowego stylu życia, 6 \) rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji, 7 ) ekologię, w tym ochronę środowiska i zwierząt, 8 ) kulturę, sztukę, w tym ochronę dóbr kultury i tradycji, 9 ) wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.