Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w celu przeciwdziałania wykluczenia społecznemu dzieci i młodzieży z rożnych środowisk oraz wspieranie ich reintegracji poprzez wprowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, charytatywnym i innych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.