Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym naciskiem na dzieci, młodzież niepełnosprawną uczących się w Specjalnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rybniku ul. Hibnera 41, a także absolwentom tej placówki oraz osoby niepełnosprawne objęte opieką Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.